26 tháng 1 2009

Kiểm tra nick yahoo ẩn

Các bạn chỉ cần điền tên Yahoo cần kiểm tra và chờ trong giây lát :)Để Add Nick trên bạn bấm vào dòng chữ sau: "add nick cần kiểm tra to friend list"
Và nhắn tin đến nick trên bấm vào dòng chữ sau :"send a message to nick cần kiểm tra"
Xem thông tin Yahoo trên:"view nick cần kiểm tra's profile "
Nếu Online thì hiện chữ Available
Còn Không Online thì sẽ hiện chữ Offline
Chúc các bạn thành công.

0 nhận xét: