06 tháng 12 2008

PCTips số 42 (ra ngày 8/12/08)

Gỡ bỏ những bản cập nhật của Windows.
- Làm “nhẹ” IE để tăng tốc duyệt web.
- Đăng ký miễn phí bản quyền một năm của BitDefender Antivirus 2009 cho 3 máy tính.
- Nhập địa chỉ liên lạc từ Gmail sang Outlook.
- 8start Launcher 1.7.
- Xóa thuộc tính ẩn của file.
- Cập nhật BIOS, có cần thiết hay không?
- Xem trang web bị khóa với PHProxy.
- Tư vấn tiêu dùng: Định dạng và sử dụng ổ cứng của TMX – TX7200.

- Chat webcam và voice chat bằng Gmail.
- Tải “trọn bộ” Website.
- Nhận key miễn phí 3 tháng cho NOD 32.
- Mã hóa thông điệp trước khi gửi.
- Add-on cho Firefox

Download Tại Đây (pass:hvanhtuan)